Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Obrazek

Oficiální stránky Junáka

Skauting

...je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít na řece, nebo uprostřed skal a lesů, ale stejně tak v městských ulicích a zákoutích

...nabízí mnoho rozmanitých her a soutěží, tvořivých činností a sportovních aktivit, kde má každý příležitost rozvinout vlastní nadání a schopnosti a naučit se mnoho potřebného a důležitého pro budoucí uplatnění

...je cestou k všestrannému a harmonickému rozvoji osobnosti

...pěstuje vůli překonávat nedostatky, vychovává k samostatnosti a odpovědnosti

...je pestrým a činorodým životem v kruhu přátel

 

...skauting neexistuje pouze v Afghánistánu, Andoře, Číně,
v Severní Koreji, Laosu a Barmě...

 Obrazek

100 let skautingu - narozeninová party století


Trocha historie

ObrazekLetopočet 1907 se pokládá za rok zrodu světového skautingu ve Velké Británii. Úspěch skautské myšlenky potvrzuje rychlé pronikání skautingu po Evropě i v zámoří. Roku 1911 vzniká také skauting v Čechách. O rok později získává svůj tradiční název - Junák.

Období předmnichovské republiky je zlatou érou českého skautingu. Oddíly Junáka prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření - prezident Edvard Beneš, básník Jíři Wolker, klinický lékař, akademik Josef Charvát, cestovatel František A. Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš. Nejznámější současnou osobností, která prošla skautingem je Václav Havel, který měl přezdívku Chrobák.


 ...každá demokratická společnost potřebuje čestné, zodpovědné lidi - pro každou totalitu jsou takoví lidé postrachem...


Organizační struktura

Základní, početně nejmenší složkou Junáka je družina. V jejím čele stojí rádce nebo rádkyně. Družiny bývají rozděleny na dívčí a chlapecké a každá má své jméno. Dvě nebo více družin tvoří oddíl.

Nejméně tři oddíly z jednoho města (městské čtvrti nebo její části) tvoří dohromady středisko. Ve středisku mohou být oddíly skautů, skautek, vlčat, světlušek a roverů.

Dospělí skauti a skautky, kteří nevedou oddíl dětí, se scházejí v klubech oldskautů.

Ještě vyšším organizačním stupněm je Okresní rada Junáka (ORJ). Ta sdružuje několik středisek na území okresu nebo obvodu. Hlavním úkolem okresů a oblastí je zajištění činovnického vzdělávání (čekatelské a vůdcovské kurzy, zdravotnické kurzy nebo rozmanité semináře apod.).


Junák - česká skautská organizace

Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR 51 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

...skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka...


Junák – svaz skautů a skautek ČR

Obrazekje dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb., sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce a děvčata od 6 let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Junák - cesta k osobnosti

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

... skautské hnutí sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je k úctě k tradičním hodnotám, k nezištnosti a odvaze...

Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný.
  2. Skaut je věrný a oddaný.
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
  5. Skaut je zdvořilý.
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
  8. Skaut je veselé mysli.
  9. Skaut je hospodárný.
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.


Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautské heslo

Buď připraven!

(převzato z krizovatka.skaut.cz)

Skautský pozdrav

ObrazekMezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako způsob

vzdání úcty např. při vztyčování vlajky, ale i jako formální pozdrav mezi sebou. Pravou ruku zvedneme tak, že palec překrývá malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru, dlaní před sebe.

Tři vztyčené prsty pravé ruky připomínají tři věty junáckého slibu, palec překrývající malíček značí zásadu, že silnější chrání slabšího. Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů a skautek na celém světě.

V kroji s přikrývkou hlavy se pravá zdravící dlaň lehce dotýká okraje
klobouku, čepice nebo baretu (velký pozdrav) nebo chvíli setrvá ve výši pravého ramene (malý pozdrav).

V civilním obleku a v situaci, kdy se setkávají dva junáci nebo jeden přichází k dalšímu a nechtějí být nápadní, naznačí pozdrav jen letmým, takřka nepostřehnutelným pohybem pravou dlaní nad úroveň pasu (tzv. tajný pozdrav).

Skautské podání ruky

ObrazekSkauti na celém světě si podávají levou ruku, a při podání ruky navíc poněkud odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku zaklesnou. Oddělené tři prsty zde mají podobný význam jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením skautského pozdravu).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

O všem

(br.Frič-Norek, 22. 1. 2009 22:19)

Tak nějak rychle ten rok utekl. Jako voda, jak se říká. Ono v tom slibu je hodně věcí, které zavazují. Určují běh našeho života. A jednou je i plnění povinností vlastních. A když si tak vezmu k ruce Stanovy naší organizacem tak jest tam psáno, že jednou z povinností je taky sebevzdělávaní. A kolik mladých lidí-skautů tohle dodržuje. To je výmluv na kdeco a proč to nejde a tak všelijak podobně.A já si myslel, že určitá dravost a touha po vzdělání je vlastní každému mladému člověku. Norek.

organizace

(Macek, 17. 7. 2007 10:36)

nevím, co přesně myslíš, ale i z mého pohledu, jako skautského mláděte (23 let, 13 lístečků na košili) vidím hodně změn... pravdou ale zůstává, že se skauting posunuje hodně dopředu, a přesto, že to někdy vypadá dost "nefoglarovsky" :) a příliš moderně, Junák na tom není vůbec zle. A stále si někteří z nás schovávají uhlíky ze slibových ohňů, a podávají si zásadně levou ruku =) pořád je tu něco tajemného... a mnoho z nás ještě umí žít skautingem...
bohužel stejně závisí na lidech, kteří stojí u kormidla, a tak je někdy trochu přeorganizováno... ale v oddílech samotných se romantika snad nevytrácí. jen už některé aktivity nejsou pro naše děti tak lákavé, jako bývaly v době o které píšeš... holt, svět se mění a my sním (krásný komerční slogan, že?) =)

Skautský slib.

(br.Frič-Norek, 16. 7. 2007 12:30)

Utíká to utíká.Už to bude 40 let,co jsem jako Rower(ale tehdy již nepovolený režimem)skládal svůj skautský slib.Přesně si pamatuju, že to bylo do rukou br.Matouška-Mirona a na Moravské Sázavě. Na tyhle okamžiky se nezapomíná. A dnes mi mrzí určité věci, které se snaží vniknout do naší organizace. Vidím to i z pohledu krajského zpravodaje oldskautů.

čobi

(corny, 2. 5. 2007 14:19)

když se daří tak se daří=)=)

slib

(čobi, 20. 12. 2006 16:17)

Když já dělal před devíti lety slib tak jsem zdravil levou rukou a teď vedu oddíl

slib

(corny, 29. 10. 2006 15:43)

já svůj taky ten mi nikdo neodpáře ten jsem skaut už i slibově a krojově ale mám děsnou ostudu že slibovou lilku mi na konec šil orel hanbou sem se málem propadla

slib

(maciiik, 22. 10. 2006 23:47)

Ale snad mas i jiny vzpominky... Povez, zmenilo se u tebe neco? Ja treba brala svuj slib dost vazne a celej nas slibovej ritual mne docela sebral..
Mrzí mně, že jsme to letos nedotáhli do konce, protože začalo lejt.. Noc po slibu je totiz uplne jina.. Treba to napravime pristi tabor... Nebo na nejake jine vetsi akci...

slib

(corny, 22. 10. 2006 21:24)

jéé když si vzpomenu jak jsem slibovala....motala sem to dohromady se světlušákem kopi mi tam koutkem pusy radil to bylo něco=o)))..........